17 de febrer de 2012

PROJECTE


FUNCIONS DELS INTEGRANTS DELS EQUIPS
COORDINADOR/-AR
Empeny a participar
Ajuda al reconeixement de les aportacions dels altres
Controla la tasca i manté el grup treballant
Vetlla per anivellar la participació de tothom

SUPERVISOR/-A DELS CONTINGUTS
Revisa les produccions
Ajuda als altres amb els continguts: respon preguntes, explica, ajuda
SECRETARI/-A
Escriu les conclusions, les respostes, les decisions i els plans
SUPERVISOR/-A DELS MATERIALS
Porta i recull els materials
Vetlla per controlar el sorollRÚBRICA DEL PROJECTE

MALAMENT
CORRECTE
MOLT BÉ

Elaboració  dels dossiers
- No hi són tots els apartats.
- La redacció és incorrecta.
- Hi ha massa faltes d’ortografia.
-Hi falta algun aspecte
- Presentació incorrecta
- Tots els apartats hi són.
- La redacció és incorrecta.
- Hi ha faltes d’ortografia.
-Presentació acceptable.
- Tots els apartats estan acabats.
- La redacció és bona i manifesta claredat d’idees.
- Correcció ortogràfica.
-Bona presentació


RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓ ORAL

REGULAR
ACCEPTABLE
FORÇA BÉ
Ordre de l’exposició
Han presentat les idees de manera desordenada i inconnexa.
Han exposat les idees bastant ordenades però els manca agilitat expositiva.
Han exposat les idees de manera estructurada i s’ha notat organització
Fluïdesa oral
Han titubejat i s’han mostrat insegurs en l’exposició oral.
S’han expressat bastant bé tot i que en algun moment no han mantingut el ritme expositiu.
S’han expressat amb seguretat i han mantingut un bon ritme d’exposició. Han aconseguit una exposició amena i interessant.
Continguts
Han expressat els continguts de manera poc entenedora.
Han expressat els continguts bastant correctament.
Han exposat els continguts de manera clara i precisa.
Treball en grup
No s’ha percebut unitat de grup a l’hora de fer la presentació oral.
S’ha notat que han treballat col·lectivament durant tota l’activitat.
S’han mostrat coordinats durant tota l’exposició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada